Zwarte uitbreiding
Zwarte uitbreiding
Zwarte uitbreiding
Zwarte uitbreiding
Zwarte uitbreiding
Zwarte uitbreiding
Zwarte uitbreiding

Zwarte uitbreiding

Dit project bestaat uit een verouderde tweewoonst, die achteraan voorzien was van de typische, Belgische koterijen gecombineerd met een bakstenen veranda. Net achter de veranda stond een grote garage, zo degelijk opgebouwd dat ze als het ware bestand was tegen een bominslag. Het slopen van de garage, die het zicht op de grote tuin volledig weg nam, en het afbreken van de achterbouw met veranda vormden de start van dit project.

De opdracht bestond erin om enerzijds de oude voorbouw te renoveren en anderzijds een nieuwe achterbouw te realiseren.

De verbouwing van de voorbouw was redelijk beperkt, aangezien de structuur en de bestaande indeling stabiel, logisch en functioneel waren. Op het gelijkvloerse niveau werd de leefruimte helemaal opengewerkt en gekoppeld met de nieuwe achterbouw. Op de eerste verdieping werd één kamer omgevormd tot een gerieflijke badkamer voor de kinderen. De grootste ingreep vond plaats op de bovenste verdieping, waar het hellend dak, met uitzondering van de dakstructuur, volledig werd vernieuwd. Het nieuwe dakvlak werd van grote daklichten voorzien en vervolgens degelijk geïsoleerd met glaswol-isolatie. De voormalige zolder werd zo omgevormd tot een grote slaapkamer voor de ouders, tevens voorzien van een ruime dressing en een comfortabele badkamer.

Al het oude, houten buitenschrijnwerk werd vervangen door zwart, aluminium schrijnwerk met dubbele beglazing. Tot slot werd de bestaande spouwmuur nageïsoleerd met EPS-isolatie. Om diverse redenen werd er niet geopteerd voor een na-isolatie met PUR-schuim (o.a. omwille van: 1) prijs / 2) gezondheidsaspect / 3) zekerheid van volledige spouwvulling / …).

Een grote, nieuwe achterbouw vormde het tweede luik van deze renovatie. Ondanks de ongelukkige oriëntatie van de tuin (noord), was het aangewezen om de achtergevel uit te rusten met een grote glaspartij om zo de relatie met buiten te versterken en een ruim zicht op de tuin te creëren. De achterbouw werd in metselwerk opgetrokken en, omwille van de grote overspanning en de beperkte toegelaten hoogte, afgedekt met een houten dakstructuur met glaswol-isolatie tussen de balken. De gevel werd opgetrokken in een ruwe, zwarte steen met gelijmd uitzicht. Het dakvlak werd waterdicht gemaakt met EPDM.

Door de leefruimte van de voorbouw te verbinden met de nieuwe achterbouw ontstaat er één grote ruimte, waarin alle dagfuncties ruim kunnen worden geörganiseerd. Het grote raam in de achtergevel en een dakkoepel ter hoogte van de keuken laten toe om de ganse ruimte overvloedig en op natuurlijke wijze te verlichten.

Dit project is in mindere mate ecologisch, maar er werd wel de nodige aandacht besteed aan het correct plaatsen van het dampscherm/de damprem, aan de isolatiematerialen (er werd niet gekozen voor de meest milieubelastende), aan de dakdichting (EPDM), …

Trackbacks for this post

  1. ruszta betonowe cena
  2. Servicio de Escorts
  3. informática avenças
  4. salvagedata.com service

Comments are now closed for this article.